REHABILITERING AV BORGGÅRDEN OSLO RÅDHUS

Rådhusets borggård rehabiliteres nå i år. Arbeidet er planlagt påbegynt medio april.

Arbeidet vil bl.a. bestå av riving av eksisterende betongkonstruksjoner, og bygging av nye. Etter ferdigstillelse vil imidlertid Borggården se lik ut som i dag. Borggårdens overflate med fontene og kaskader, og all belegningsstein remontert, skal stå ferdig til Nobelprisutdelingen 10. desember 2009. Alle øvrige arbeider vil være avsluttet ca 1. februar 2010.