Internkontroll på det elektriske anlegg for bedriftskunder.

INTERNKONTROLL ELEKTRO     

Før skulle det lokale eltilsyn kontrollere de ulike elektriske anleggene.

Nå skal alle virksomheter som er underlagt internkontrollforskriften selv sørge for at dette blir gjort. Dette skal kunne dokumenteres.

Virksomheter som er underlagt Forskrift om Helse miljø og sikkerhet i virksomheter (internkontrollforskriften) vil i praksis si alle unntatt eneboliger.

Hvordan kan man dokumentere at virksomheten etterlever forskrifter for den elektriske installasjonen?

Ved å benytte fagmann som dokumenterer at det elektriske anlegget er i orden.

Han skal kunne gjeldene forskrifter og bygger opp dokumentasjon i.h.h.t det elektriske anleggets kompleksitet.

Sjekk på elektriske anlegg for privatkunder.

Eier og brukers ansvar for ettersyn og vedlikehold av elektriske anlegg gjelder også for boliger o. l.

Eier og bruker har det fulle ansvaret for at anlegget vedlikeholdes. Vi kan foreta en enkel og rimelig sjekk av ditt elektriske anlegg for å avdekke varmegang i kontaktpunkter, dårlige jordforbindelser, feil bruk av elektrisk utstyr og lignende.

Husk at det er deres egen sikkerhet dette gjelder!!!

Kontakt oss for en uforpliktende samtale om dette.