Nybygg av Porsche senter Oslo .

Bygging av nytt tilbygg som innholder verksted, bruktbilavdeling, nybilavdeling, vaskehall og kontorer for Porsche.

Det vil bli levert et komplett annlegg med belysning, lysstyring, brannvarsling, adgangskontroll og ITV anlegg.

Deler av eksisterende byggning vil også bli rehabilitert.

Vi har også ansvaret for prosjekteringen av dette anlegget.