Porsche center Oslo:

Nybilbutikk, Bruktbilbutikk,

Kontor, Verksted.

 

       

 

  IBM bygget:                Årvoll Gård:  Rehabilitering av kontorer Generaloppusing av Kultursal.  

                        ING. HUS

 

Oslo Rådhus:                      SIO SOGN STUDENTBY

 

-                        

Tonsenhagen Skole:               Lysebu hotell

Rehabilitering av skole.                  Nytt Hotellbygg    

-                       http://www.olavsrosa.no/images/1203538.jpg   

Fornying av Holmenkollen stasjon VULKAN Scene, Hotel og Boliger Totalt 17000m2 Dønski Barnehage:Ny Barnehage

http://img.nrk.no/img/416928.jpeg

Radarveien Barnehage Bolteløkka Skole Rehabilitering. Oslo Kretsfengsel:Ny Besøksavdeling