Vi er registrert i henhold til gjeldende forskrifter.

                                                                   

         

               MEDLEM I NELFO OG GODKJENT OPPLÆRINGSBEDRIFT

      Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

                                                        

                                                                     

                                                                                                                         

  Vi har godkjente montører for BVN

 Bedriften har ikke godkjenning for å styre jobb ihht. BVN