SIO SOGN STUDENTBY

Totalrehabilitering av boenheter med tilhørende fellesarealer.

Det blir levert komplett ny installasjon med lys, elkraft og teleteknikk.

Vi har også ansvaret for prosjektering av dette anlegget.